top of page

ZLEPŠETE SVŮJ VZTAH  S DÍTĚTEM

Je vaše dítě jiné, než vy?

Máte pocit, že si nerozumíte?

Snažíte se a nic se nemění?

nebo řešíte vážnější problémy?

Nedokážete klidně komunikovat?

Objevují se u vašeho dítěte úzkosti?

Panuje v rodině napjatá atmosféra?

Děti jsou málokdy stejné, jako jejich rodiče. Často jsou jejich pravým opakem. Jinak myslí, jinak komunikují a mají jiné potřeby než jejich rodiče. Ti často říkají: "Dělám to přece pro jeho dobro" ale ne vždy opravdu ví, co je pro jejich dítě opravdu dobré. Často dělají jen to, co považují za dobré oni. Dítě podprahově cítí, že není přijímáno takové, jaké je a mohou se u něj rozvinout úzkosti, hluboké strachy, které vedou až k dětským depresím. Tomu všemu jde ale předejít.

Stačí jen porozumět povaze dítěte do hloubky a pochopit jeho svět.

Tato konzultace je pro vás vhodná, pokud:

 • nevíte, jak své dítě dostatečně motivovat

 • nebo vám nefungují obecné rady od expertů - jak spolu komunikovat apod.

 • nebo chcete u vašeho dítěte rozvinout celý jeho potenciál a připravit ho tak adekvátně na jeho osamostatnění

Systém osobní typologie HAM YU - ASTROTYP

Na vašich vztazích pracuji na základě systému osobní typologie východního učení HAM YU.  Tento systém je založen na předpokladu, že nás zásadně ovlivňuje okolní prostředí a to jak se mění v čase. Jinak se cítíte na jaře, jinak v zimě, jinak ráno a jinak večer. To proto, že na nás neustále působí okolní prostředí a my se vědomě i nevědomě neustále přizpůsobujeme těmto měnícím se podmínkám. A tak člověk narozený na jaře bude potřebovat k životu jiné podmínky než člověk narozený v zimě.

Stejně jako na vás působí jinak, když je venku slunečný jarní den a jinak, když vejdete do podzimní plískanice, působí na vás i všichni lidé, se kterými se stýkáte. Každý jinak. Představte si, co se asi stane, když se potká člověk s energií léta s člověkem s energií zimy. Nejdřív je to zábavné: "Ó, sníh v létě!!!" a obohacující. Jenže postupem času se nadšení vytrácí a nás najednou začne sníh v létě pěkně štvát. "Já tu chci teplo a on se mi to snaží zničit tou svou depresivní zimou!"

A přesně takto pak vznikají v rodinách ty nepříjemné třecí plochy. Kvůli nepochopení.

Klienti, kteří se mnou tuto konzultaci absolvovali, si mimo jiné uvědomili, že:

 • cítí větší klid a už je tak moc neovládají nepříjemné emoce

 • i když jsou mezi nimi a jejich dětmi velké rozdíly, můžou se naučit zdravě komunikovat

 • můžou efektivně rozvíjet potenciál svých dětí

 • je skvělé nastavit výchovu svých dětí přímo na míru jejich jedinečnému charakteru

Průběh konzultace

S dítětem nebo bez dítěte. Obě varianty jsou možné.

 • V úvodu přijdeme na téma, které je teď pro vás klíčové - potřebujete jen zlepšit komunikaci, nebo řešíte nějakou zásadní situaci?

 • Vysvětlím vám analýzu vaší typologie a jak na sebe navzájem s potomkem nevědomě reagujete

 • Podíváme se, jak tyto reakce ovlivňují vaši komunikaci a vaše domněnky o daném tématu

 • Díky pochopení těchto reakcí budete moci od problému odstoupit, odosobnit se od něj a pohlédnout na něj konstruktivně

 • V případě vícečetné rodiny doporučuji kompletní rozbor rodiny, protože kromě vás na vašeho potomka stejně působí i váš partner, bratr nebo sestra

 • V průběhu konzultace používám metody koučovací, terapeutické a mentoring

Teď je ideální čas nechat nefunkční chování za vámi a vyladit vaše vztahy k vyšší harmonii. Příští rok nám začne rozhojňovat to, co v životě máme. Tak už nečekejte a vyberte si místo každodenního trápení větší pochopení a harmonii.

Konzultace probíhají online nebo osobně v Praze. 

Konzultace nabízím v balíčcích po třech konzultacích. Hledám klienty, kteří mají stejně jako já zájem o hlubší spolupráci. Cena balíčku tří konzultací je 4 500 Kč. Každé setkání trvá 60 minut. 

bottom of page